Supervision

Som professionel i arbejdet med udsatte børn/unge og deres familier, hvad enten det er som
plejeforældre, sagsbehandler, støtteperson eller andet, er der tale om komplekse problemstillinger
der rummer mange dilemmaer, mange svære beslutninger og mange følelser, hvorfor supervision er
vigtig.
Jeg arbejder såvel med sagssupervision, som med personlig supervision og udbyder både individuel
supervision, parsupervision (plejeforældre) og gruppesupervision.
Jeg har mange års erfaring som supervisor blandt andet i forbindelse med mine ansættelser som
familieplejekonsulent og igennem eget firma. Aktuelt yder jeg supervision til kommunale
plejefamilier.
Jeg er uddannet i Løsningsfokuseret Supervision, terapi og konsultation, men min teoretiske tilgang
baserer sig primært på inspiration fra systemisk og narrativ teori, men først og fremmest lægger jeg
vægt på at supervisionen tilrettelægges fleksibelt med udgangspunkt i den/de enkeltes behov. Ved
supervision af grupper arbejdes der bl.a. med reflekterende teams.

2018 - Af AgileSystems

Copyright Stina Theil Kristiansen og Helle Holmgren Jensen