Samarbejdssamtaler

Den senere forskning peger klart på, at et godt samarbejde mellem barnets forældre og anbringelsesstedet er af væsentlig betydning for det anbragte barns trivsel både i barndommen og voksenlivet.
Formålet med samarbejdssamtaler er at støtte op om et godt og trygt samarbejde mellem forældre og
anbringelsessted. I samarbejdssamtalerne arbejdes der med at få afstemt forventningerne mellem forældre og plejeforældre/anbringelsessted og på at skabe et trygt samarbejdsklima.
Dialogen parterne imellem er med til at forebygge og løse konflikter og skabe fremadrettede og brugbare
løsninger.
Samarbejdssamtalerne er et forløb over et nærmere bestemt antal samtaler, hvor jeg som konsulent
støtter forældre og plejeforældre/anbringelsessted til sammen at få indkredset de emner der er behov for
at få talt om og skabe holdbare løsninger fremadrettet.
Samarbejdssamtalerne kan benyttes såvel ved nyetablerede plejeforhold som i forhold til plejeforhold der
har eksisteret over længere tid.

2018 - Af AgileSystems

Copyright Stina Theil Kristiansen og Helle Holmgren Jensen