Stina Theil Kristiansen.

Jeg har hele mit voksenliv haft med udsatte børn/unge og deres familier og nærmeste voksende at gøre og brænder for at medvirke til at give dem de bedst mulige vilkår.
Jeg er uddannet socialrådgiver (1993) og Kandidat I Socialt arbejde (2012), endvidere har
jeg efteruddannelse I løsningsfokuseret supervision, terapi og konsultation og i konfliktmægling. Siden jeg afsluttede min socialrådgiveruddannelse har jeg været beskæftiget med socialt arbejde vedr. udsatte børn/unge og familier blandt andet som sagsbehandler, familieplejekonsulent, skolesocialrådgiver og kontaktperson. Endvidere har jeg sammen med min mand, i en 4-årig periode, arbejdet under plejefamilielignende rammer.
Siden 2014 har jeg arbejdet som selvstændig med supervision, samarbejdssamtaler, konfliktmægling, § 54 støttepersonopgaver.

Jeg er medlem af PS Foreningen. Ved siden af
er jeg er ekstern underviser på socialrådgiveruddannelsen, Metropol. Jeg har stor erfaring inden for Borderline, ADHD, ADD og autisme. Jeg sætter nærvær og ligeværd højt og tror på at vi som mennesker har en indre motivation til at gøre vores bedste.

                     

 

 

 

                       Helle Holmgren Jensen.

 

Jeg har siden starten af 1990’erne arbejdet og uddannet mig indenfor det område og er selvstændig socialkonsulent og forældrestøtte §54.1 (siden 2013).
Jeg har arbejdet som familiebehandler i en vestsjællandsk kommune igennem en årrække, været
dagplejepædagog, arbejdet i Dansk Røde Kors og som socialpædagog på opholdssted mv.
Derudover har jeg siden 2006 løbende haft opgaver som § 54.1 støtteperson for forskellige kommuner. Igennem PS foreningen får jeg løbende information om nyt lovstof, der kan være med til at sikre forældre og børns retssikkerhed. Derudover deltager jeg i kurser, og erfaringsgruppe.
Jeg har i en årrække haft Cand. psykolog Susan Hart som supervisor, og har p.t May Scharling som supervisor.
Jeg er uddannet socialpædagog, supervisor fra Centret ved Søerne, ICDP-terapeut fra University College Nordjylland, og systemisk terapeutisk uddannelse fra Inpraxis.. Derudover er jeg uddannet som instruktør i ”klar til barn” kurset fra socialstyrelsen, samt PREP-lederuddannelse på Center for Familieudvikling. Jeg har diverse kurser, blandt andet i Neuroaffektiv udviklingspsykologi med Cand. Psyk. Susan Hart, Circle of Security, samarbejdsbaseret problemløsning, kurser om seksuelle krænkelser og overgreb mod børn, samt kursus i børns og Familiers livsvilkår fra Kempler instituttet mv.

2018 - Af AgileSystems

Copyright Stina Theil Kristiansen og Helle Holmgren Jensen