Konfliktmægling

I alle relationer kan der opstå konflikt, såvel privat som arbejdsmæssigt. Oftest får vi selv løst dem og
kommer videre, andre gange fører konflikterne til sammenbrud i relationerne. En tredje mulighed kan være konfliktmægling.
Igennem konfliktmægling hjælper jeg konfliktens parter til at finde deres egne løsninger på konflikten
gennem dialog og forhandling.
Jeg har erfaring i konfliktløsning i forhold til skilsmissesager, konflikter mellem forældre og i forhold til
plejeforældre, børn og forældre, børn og unge indbyrdes og samarbejdsrelaterede konflikter eksempelvis
mellem forældre/skole/institution.
Jeg er uddannet konfliktmægler.
Konfliktmægling er et forløb over èn eller flere samtaler. Mæglingsmøderne er almindeligvis af to timer
varighed pr. gang.
Forud for mælingsmøderne vil der være en forberedende dialog med hver af konfliktens parter.

2018 - Af AgileSystems

Copyright Stina Theil Kristiansen og Helle Holmgren Jensen