§54 stk. 2 - ForældrekursusKurset henvender sig til dig/jer som har et anbragt barn. Formålet med kurset er at styrke dig/jer som forældre. Det kunne være i forhold til at indgå i samarbejdet med kommunen og anbringelsessted, samvær med dit/jeres barn eller i forbindelse med en hjemgivelse. Kurset er tilrettelagt således, at det er op til dig selv hvor meget af din historie, du ønsker at dele med de andre forældre på kurset.

Kursets indhold:

  • Lovgivning – herunder bl.a. om forældrehandleplaner, barnets handleplan, forskellen på anbringelse med og uden samtykke, samt støtte til forældrene

  • Samarbejde – hvordan kan man som forældre få det bedst mulige samarbejde med kommunen, anbringelsessted, den anden forældre o.a.

  • Barnets perspektiv – om børns generelle udvikling, hvad gør en anbringelse ved et barn, tilknytning og om at være barn i to familier.

  • Forældrekompetencer – Du/i vil blive introduceret til de sociale motivationssystemer (kilde. Marianne Bentzen og Susan Hart), nærmeste udviklingszone, kropssprog, samt at du vil få mulighed for at arbejde med forskellige kompetencer, eksempelvis affektregulering, behovsstyring og/eller andre.

  • At være forældre til et anbragt barn

  • Egne temaer – Her kan du byde(allerede i forsamtalen)ind med emner, der er relevante lige præcis for dig. Eksempelvis om at have et barn med ADHD, kost, borderline oa.


Undervisningen vil være en blanding af oplæg, små film, selvstændige

øvelser og arbejdsopgaver.

Varighed:
Forsamtale 1 time
6 eftermiddage à 3 timer eller 3 dage à 6 timer.
Har du lyst til at styrke dig selv som forældre i forhold til din og
dit barns situation, arbejde med din rolle som forældre og
dine samarbejdsevner, kan kurset her være en mulighed for dig.


Hvis du gerne vil med på kurset, kan du søge din
familiesagsbehandler om det.

Der er max 8 – 12 forældre på hvert kursus.

Til din sagsbehandler:
Der er tale om et forældrekursus jvf SL § 54. stk. 2.

Såfremt din kommune har en gruppe af borger for hvem kurset kan være relevant, kommer
vi gerne til din kommune og afholder det. Er der tale om enkelte forældre, afholder vi
løbende kurser.
Kontakt os for nærmere information.

2018 - Af AgileSystems

Copyright Stina Theil Kristiansen og Helle Holmgren Jensen